تبلیغات
,
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
,
 
 
تاریخ ارسال : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394


با سلام

احتراما؛ با عنایت به بخشنامه شماره 36573/94 مورخ 94/02/16 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا و بند 1 مصوبه شماره 989 مورخ 94/02/20 هیات مدیره محترم بانک در خصوص اعمال نرخهای جدیدسود سپرده ها، بدینوسیله نرخ جدید سپرده های بانک از تاریخ 94/02/16 به شرح ذیل اعلام میگردد .

 

1-      افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله عادی :

v     نرخ سود علی الحساب 20 درصد می باشد.

v      بازخرید این نوع سپرده تا قبل از یک ماه بدون سود ، از یک ماه تا سه ماه با نرخ سود 10 درصد ، از سه ماه تا شش ماه با نرخ سود 14 درصد ، از شش ماه تا نه ماه با نرخ سود 18 درصد و از نه ماه تا یک سال با نرخ سود 20 درصد تعیین شده ا ست.

2-      افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله طرح ستاره دنباله دار :

v     نرخ سود علی الحساب 20 درصد می باشد.

v     حداقل مبلغ برای افتتاح حساب50/000/000 ریال می باشد.

v     بازخرید این نوع سپرده تا قبل از یک ماه بدون سود ، از یک ماه تا شش ماه با نرخ سود 19 درصد واز شش ماه تا قبل از یکسال با نرخ سود 19/5 درصد می باشد .

3-  افتتاح حساب سپرده ارمغان از تاریخ 94/03/01 به ترتیب زیر می باشد:

v     نرخ سود علی الحساب 18 درصد و بصورت روز شمار می باشد.

v     حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 20/000/000 ریال .

v     در صورت کاهش مبلغ سپرده به کمتر از بیست میلیون ریال نرخ سپرده با نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 4-  افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از تاریخ 94/03/01 به ترتیب زیر تعیین می شود:

v     نرخ سود علی الحساب 10 درصد بصورت روز شمار می باشد.

v     حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و مشمول دریافت سود500/000 ریال می باشد.

v     در صورت کاهش مبلغ سپرده به  کمتر از 500/000 ریال ، سودی به حساب تعلق نمی گیرد.

5-   افتتاح حساب طرح کودک و نوجوان در سطح شهر و روستا به ترتیب زیر تعیین می شود:

v     حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 1/000/000 ریال می باشد.

v     نرخ سود علی الحساب 15 درصد بصورت روزشمار می باشد .

v     حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و مشمول دریافت سود 1/000/000 ریال با ماندگاری حداقل سه ماه می باشد.

v     واریز ماهیانه مبلغ حداقل یکصد هزار ریال به حساب افتتاح شده .

v     در صورت رسیدن مانده حساب به مبلغ بیست میلیون ریال و رعایت شرایط ماندگاری بیست میلیون ریال در طی یک ماه ، سپرده با نرخ سود علی الحساب 18 درصد محاسبه می شود

v     در صورت رسیدن مانده حساب سپرده به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ماندگاری آن طی یک ماه سپرده با نرخ سود علی الحساب 20 درصد محاسبه خواهد شد.

6- در صورت بسته شدن حسابهای سپرده ارمغان و طرح کودک ونوجوان  محاسبه سود تا تاریخ بسته شدن حساب بوده و بر اساس  نرخ محاسبه شده توسط سیستم می باشد.

شایان ذکر است در حال حاضر امکان افتتاح حساب طرح کودک و نوجوان در سامانه فراز و سیمیا و حساب ارمغان در سامانه سیمیا وجود نداشته که به محض عملیاتی شدن ماژولهای مذکور مراتب ابلاغ خواهد شد.

7- سایر شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حسابها همانند شرایط و ضوابط ابلاغی قبلی می باشد.


نویسنده : عباسی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس