تبلیغات
,
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
,
 
 
تاریخ ارسال : شنبه 15 فروردین 1394


آموزش قوانین حساب جاری
1.چكی كه منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد آیا بعد از صدور گواهینامه قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد و بانك می تواند وجه آن را پرداخت نماید ؟در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چك آمده است : « ... كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده ... » لذا پر واضح است كه پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانك نیز چك قابل انتقال میباشد وبدیهی است كه در صورت كفایت موجودی ،قابل پرداخت نیز خواهد بود .

2. آیا پرداخت وجه گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چك به اشخاص ثالث كه از طرف ذینفع ( دارنده گواهینامه ) درخواست گردد امكانپذیر است ؟طبق قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چك : « ... كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد ، در صورتیكه دارنده چك بخواهد چك را وسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح به نمایندگی مشخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در اینصورت بانك اعلامیه مذكور در دو ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر می كند و حق شكایت كیفری ، او محفوظ خواهد بود . تبصره : هر گاه بعد از شكایت كیفری ، شاكی چك را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد . » و از آنجائیكه طبق ماده 5 قانون چك كه مقرر میدارد : « در صورتیكه موجودی حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك ، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن ببانك ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت نماید ، چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود ... » ، گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چك جانشین اصل چك خواهد بود لذا تفاوتی بین گواهینامه عدم پرداخت كلی مبلغ چك و گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چك وجود نخواهد داشت .

نویسنده : عباسی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس